BŘEZINA Jan

zpět


* 11. 12. 1954

Trumpetista, bývalý kapelník dechové hudby „Božejáci“.